Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:230295
Kategória:ACA
Autor:Žolnová Jarmila (55%)
Autor:Kečkéšová Marta (45%)
Názov:Prevýchova v teoretických koncepciách pedagogiky psychosociálne narušených a legislatı́ve [print]
Vydavateľské údaje:Brno : MSD, 2020
Rozsah:177 s.
ISBN:978-80-7392-354-9
Ohlas:[6] SMETANOVÁ, Dorota 2021. Žolnová, J., Kečkéšová, M.: Prevýchova v teoretických koncepciách pedagogiky psychosociálne narušených a legislatívy. Brno: MSD, 2020. 178 s. ISBN 978-80-7392-354-9. In Štúdie zo špeciálnej pedagogiky : print, ISSN 2585-7363. Prešov, 2021, Roč. 10, č. 2, s. 163-164.