Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pulíková Jana (100%)
Názov:Rodinné vzťahy, hrozby a výzvy nových médií [elektronický dokument]
Zdroj:Acta theologica et religionistica [elektronický dokument] : internetový časopis doktorandov Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove : e-journal graduand of GTF PU in Prešov
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Prešov, (2020), s. 47-55
ISSN:1338-7251
URL:https://www.unipo.sk/public/media/15888/ATeR_2020_2.pdf