Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Prídavková Alena (100%)
Názov:Matematická úloha s elementami hudobnej výchovy – prostriedok rozvoja pracovnej pamäti [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 2, č. 1. - Olomouc, (2020), s. 53-62
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol2No1/Pridavkova_2020_Vol2No1.pdf