Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:229155
Kategória:EDI
Autor:Žolnová Jarmila (100%)
Názov:Hutyrová, M. a kol.: Děti a problémy v chování. Etopedie v praxi. Praha: Portál 2019. 207 s. ISBN 978-80-262-1523-3 [print]
Zdroj:Štúdie zo špeciálnej pedagogiky [print] : medzinárodný vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Prešov, (2020), s. 154-155
ISSN:2585-7363