Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Javor Martin (100%)
Názov:„Dejiny slovenskej rímskokatolíckej farnosti Ssv. Cyrilla a Metoda v Binghamton, New York“ [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Prešov, (2020), s. 243-255
ISSN:1338-4341