Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kónya Peter (100%)
Názov:Náboženská otázka v povstaní Imricha Thökölyho [print]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 1. - Prešov, (2020), s. 60-72
ISSN:1338-4341