Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:227905
Kategória:AED
Autor:Alcnauer Július (100%)
Názov:Trendy pre budúcnosť vyvolané nákazou Covid-19 [elektronický dokument]
Zdroj:Vplyv COVID-19 na odvetvie cestovného ruchu a nadväzné odvetvia [elektronický dokument] : recenzovaný nekonferenčný zborník medzinárodných vedeckých štúdií
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2020
Lokácia:s. 209-216
ISBN:978-80-555-2608-9
URL:http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Sambronska5