Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Vojteková Marta (100%)
Názov:Príspevok k dejinám neografie v polonistike [print]
Zdroj:Slavica Slovaca [print, elektronický dokument] : orgán Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Slovenského komitétu slavistov
Lokácia:Roč. 55, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 153-170
ISSN:0037-6787. - ISSN 1336-2364