Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Gluchman Vasil (100%)
Názov:Filozoficko-etická úvaha nad Kunderovým románom „Valčík na rozloučenou“ [print]
Zdroj:Filosofický časopis [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 68, č. 1. - Praha, (2020), s. 111-120
ISSN:0015-1831. - ISSN 2570-9232