Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Lyócsa Štefan (31%)
Autor:Baumöhl Eduard (31%)
Autor:Výrost Tomáš (31%)
Autor:Molnár Peter (7%)
Názov:Fear of the coronavirus and the stock markets [print, elektronický dokument]
Zdroj:Finance Research Letters [print]
Lokácia:č. 36. - San Diego, (2020), s. 1-7
ISSN:1544-6123