Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Ivanová Martina (100%)
Názov:Reciprocita v slovenčine a optimalizácia jej lexikografického spracovania [print]
Zdroj:Slovenská reč [print, elektronický dokument] : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Lokácia:Roč. 85, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 143-161
ISSN:0037-6981. - ISSN 1338-4279
Ohlas:[3] KETTNEROVÁ, Václava. Derived lexical reciprocal verbs in Czech. In Prace Filologiczne : Seria literaturoznawcza : Literary-scientific Series : Seria językoznawcza. 2020, Roč. 75, č. 1.