Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Tomčíková Ľuba (50%)
Autor:Cocuľová Jana (50%)
Názov:Perspektívy vývoja globálneho manažmentu talentov: ako talenty zmenia stratégie riadenia ľudských zdrojov [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 5. - Prešov, (2020), s. 1-7
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2020/special/perspektivy.pdf