Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mokrišová Martina (50%)
Autor:Horváthová Jarmila (50%)
Názov:Aplikácia aditívneho modelu DEA a Logit modelu v oblasti predikcie bankrotu podniku [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 28-39
ISSN:1339-0260