Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Klamár Radoslav (50%)
Autor:Kozoň Ján (36%)
Autor:Ivanová Monika (14%)
Názov:Regional inequalities in the Visegrad group countries, Serbia and Croatia [print, elektronický dokument]
Zdroj:Geographica Pannonica [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 24, č. 3. - Novi Sad, (2020), s. 187-204
ISSN:0354-8724. - ISSN 1820-7138
Ohlas:[3] FIGLUS, Tomasz, MUSIAKA, LBRukasz. Obiekty z listy światowego dziedzictwa UNESCO. In Atlas Wyszehradzki. Warszawa, 2021, s. 136-143. ISBN 978-83-958155-0-8.