Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Grečo Peter (34%)
Autor:Kotulič Rastislav (33%)
Autor:Kravčáková Vozárová Ivana (33%)
Názov:Problematika človeka a slobody v liberalizme z pohľadu existenciálneho personalizmu [print, elektronický dokument]
Zdroj:Konštantínove listy [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 2. - Nitra, (2020), s. 153-165
ISSN:1337-8740. - ISSN 2453-7675
URL:http://www.constantinesletters.ukf.sk/images/issues/2020_v13_iss2/CL_v13_iss2_153to165.pdf