Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Gavurová Beáta (35%)
Autor:Ivanková Viera (30%)
Autor:Rigelský Martin (30%)
Autor:Suler Peter (5%)
Názov:Gender health inequalities and economic productivity in OECD countries [elektronický dokument]
Zdroj:Ekonomska istraživanja [print, elektronický dokument] : znanstveno-stručni časopis
Lokácia:Roč. 33, č. 1. - Abingdon, (2020), s. 1-20
ISSN:1331-677X. - ISSN 1848-9664
URL:https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/1331677X.2020.1845762?needAccess=true