Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Švedová Milena (25%)
Autor:Uher Ivan (25%)
Autor:Dzurov Vargová Tünde (25%)
Autor:Küchelová Zuzana (25%)
Názov:Športovo-rekreačné aktivity ako nástroj redukcie stresu u manažéra [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 5. - Prešov, (2020), s. 1-9
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2020/special/sportovo.pdf