Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Demková Lenka (35%)
Autor:Árvay Július (20%)
Autor:Bobuľská Lenka (10%)
Autor:Hauptvogl Martin (10%)
Autor:Michalko Miloslav (10%)
Autor:Michalková Jana (10%)
Autor:Jančo Ivona (5%)
Názov:Evaluation of soil and ambient air pollution around un-reclaimed mining bodies in Nižná Slaná (Slovakia) post-mining area [print, elektronický dokument]
Zdroj:Toxics [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 8, č. 4. - Bazilej, (2020), s. 1-17
ISSN:2305-6304