Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Kendrová Lucia (40%)
Autor:Németh František (5%)
Autor:Derňarová Ľubica (30%)
Autor:Kishko Oleksandr (5%)
Autor:Kundraciková Ľuboslava (5%)
Autor:Čuj Jakub (5%)
Autor:Šantová Tatiana (5%)
Autor:Šuličová Andrea (5%)
Názov:The impact activity on the quality of life of seniors living in retirement homes [print, elektronický dokument]
Zdroj:Clinical Social Work and Health Intervention [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 11, č. 3. - Viedeň, (2020), s. 20-28
ISSN:2222-386X. - ISSN 2076-9741