Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Kozel Matúš (30%)
Autor:Nechvátal Pavol (30%)
Autor:Gajdoš Miloslav (20%)
Autor:Čuj Jakub (20%)
Názov:Monitoring výskytu funkčných zmien a porúch posturálneho systému u aktívnych hráčov basketbalu a futbalu [print]
Zdroj:Zdravotnícke listy [print, elektronický dokument] : vedecký recenzovaný časopis
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Trenčín, (2020), s. 22-27
ISSN:1339-3022. - ISSN 2644-4909