Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Horáčková Kateřina (50%)
Autor:Ševčovičová Andrea (25%)
Autor:Hrstka Zdeněk (10%)
Autor:Moravcová Markéta (5%)
Autor:Lasková Martina (5%)
Autor:Derňarová Ľubica (5%)
Názov:Consequences of holocaust on physical health of survivors: bibliography review [print]
Zdroj:Central European Journal of Public Health [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 28, č. 3. - Prague, (2020), s. 237-244
ISSN:1210-7778. - ISSN 1803-1048