Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Miovský Michal (15%)
Autor:Gavurová Beáta (25%)
Autor:Ivanková Viera (25%)
Autor:Rigelský Martin (25%)
Autor:Šejvl Jaroslav (10%)
Názov:Fatal injuries and economic development in the population sample of Central and Eastern European Countries: the perspective of adolescents [elektronický dokument]
Zdroj:International Journal of Public Health [print]
Lokácia:Roč. 65, č. 8. - Berlín, (2020), s. 1403-1412
ISSN:1661-8556. - ISSN 1661-8564
URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s00038-020-01449-5