Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Horváth Rudolf (80%)
Autor:Petrikán Peter (10%)
Autor:Ružbarská Ingrid (10%)
Názov:Research into motion performance changes of primary school children over a period of 20 years [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Hradec Králové, (2020), s. 115-121
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733