Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Šenková Anna (30%)
Autor:Vavrek Roman (30%)
Autor:Molnárová Natália (20%)
Autor:Mitríková Jana (20%)
Názov:Gender differences in perception on sustainable tourism – case study applied to the PU in Prešov [print, elektronický dokument]
Zdroj:GeoJournal of tourism and geosites [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 32, č. 4. - Oradea, (2020), s. 1216-1221
ISSN:2065-0817. - ISSN 2065-1198
URL:http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-4-2020/gtg.32404-560.pdf