Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Cinová Jana (30%)
Autor:Šantová Tatiana (15%)
Autor:Šuličová Andrea (15%)
Autor:Derňarová Ľubica (10%)
Autor:Novotná Zuzana (10%)
Autor:Lizáková Ľubomíra (10%)
Autor:Obročníková Andrea (10%)
Názov:Náročnosť absolvovania klinickej ošetrovateľskej praxe študentov vo vzťahu k detskému pacientovi [elektronický dokument]
Zdroj:GRANT journal [elektronický dokument] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Hradec Králové, (2020), s. 11-16
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X