Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Gavurová Beáta (35%)
Autor:Ivanková Viera (30%)
Autor:Rigelský Martin (30%)
Autor:Kmecová Iveta (5%)
Názov:How do gender inequalities in health relate to the competitiveness of developed countries? An empirical study [print, elektronický dokument]
Zdroj:Journal of competitiveness [print, elektronický dokument] : the scientific periodical published by the Faculty of Management and Economics of Tomas Bata University in Zlín
Lokácia:Roč. 12, č. 3 (2020), 99-118
ISSN:1804-171X. - ISSN 1804-1728