Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABC
Autor:Ološtiak Martin (100%)
Názov:Slovotvorné a morfematické slovníky slovenčiny [print]
Zdroj:Slavianskaja deryvatahrafija [print]
Vydavateľské údaje:Minsk : Prava i ekanomika, 2020
Lokácia:s. 59-77 [1,1 AH]
ISBN:978-985-552-926-3