Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Loumová Veronika (43%)
Autor:Košíková Martina (42%)
Autor:Seman Radoslav (5%)
Autor:Schneider Alexander (5%)
Autor:Matijová Mária (5%)
Názov:Examining differences in work motivation in the Slovak Republic: Implications for managing encouragement [print, elektronický dokument]
Zdroj:Polish Journal of Management Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 21, č. 2. - Czestochowa, (2020), 223-239
ISSN:2081-7452