Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Tomková Anna (34%)
Autor:Ratnayake Kaščáková Dagmara (33%)
Autor:Ondrijová Ivana (33%)
Názov:Analysis of differences in selected attributes of neuromarketing within socio-demographic characteristic [elektronický dokument]
Zdroj:Technium social sciences journal [elektronický dokument]
Lokácia:č. 12. - Constanta, (2020), s. 240-246
ISSN:2668-7798
URL:https://techniumscience.com/index.php/socialsciences/article/view/1634/666