Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Autor:Kovaľová Jana (50%)
Názov:Assessment of distressed, proactive and manipulative sellers' behavior in terms of their generation and gender [print, elektronický dokument]
Zdroj:Balkans journal of emerging trends in social sciences [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 3, č. 1. - Belehrad, (2020), s. 11-18
ISSN:2620-164X
Ohlas:[4] ONDRIJOVÁ, Ivana, PETHÖ, Tatiana, TOMKOVÁ, Anna, ŠTEFKO, Róbert, DAŇKOVÁ, Alena. Spotrebiteľské správanie v kontexte socio-demografických charakteristík. 1. vyd. Prešov : Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2020, 68 s. ISBN 978-80-555-2614-0.