Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:210103
Kategória:AED
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Slovenská a ukrajinská literatúra v kontaktoch a súvislostiach [print] : (retrospektíva, metodologické problémy, aktuálny stav)
Zdroj:Slovanské medziliterárne kontakty v stredoeurópskom kultúrnom priestore [print] : (slovensko-ukrajinské, slovensko-bieloruské, slovensko-poľské, slovensko-české)
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Lokácia:s. 10-31
ISBN:978-80-555-2521-1
Ohlas:[6] OBERTOVÁ, Zuzana 2021. Čižmárová, Mária, ed.: Slovanské medziliterárne kontakty v stredoeurópskom kultúrnom priestore. In Slovenská literatúra : print, elektronický dokument, ISSN 0037-6973. Bratislava, 2021, Roč. 68, č. 4, s. 472-477. Dostupný na internete <https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85111334090&origin=resultslis>