Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Onuferová Erika (40%)
Autor:Čabinová Veronika (40%)
Autor:Matijová Mária (20%)
Názov:Categorization of the EU member states in the context of selected multicriteria international indices using cluster analysis [print, elektronický dokument]
Zdroj:Národohospodářský obzor [print, elektronický dokument] : Časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým : The Journal of Masaryk University
Lokácia:Roč. 20, č. 3. - Brno, (2020), s. 379-401
ISSN:1213-2446. - ISSN 1804-1663
URL:https://content.sciendo.com/downloadpdf/journals/revecp/20/3/article-p379.xml