Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Veverka Mário (100%)
Názov:Imagológia a nové možnosti interpretácie realistickej prózy (na príklade románu Bolesława Prusa Bábka) [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 11, č. 41-42. - Prešov, (2020), s. 148-159
ISSN:1338-1148
URL:https://www.ff.unipo.sk/jak/41-42_2020/Mario_Veverka_studia.pdf