Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Opalková Jarmila (100%)
Názov:Jazykovaja identičnosť vs. oficiaľnyje dokumenty. Praktika perevoda [print, elektronický dokument]
Zdroj:Lingua et vita [print, elektronický dokument] : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie
Lokácia:Roč. 9, č. 17. - Bratislava, (2020), s. 100-108
ISSN:1338-6743
URL:https://linguaetvita.sk/www_write/files/issues/2019/2020/17/lingua_et_vita_172020.pdf