Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Onuferová Erika (33%)
Autor:Matijová Mária (34%)
Autor:Vrábliková Mária (33%)
Názov:Posúdenie vplyvu inovačného potenciálu krajín V4 na ich ekonomickú prosperitu [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 53-64
ISSN:1339-0260