Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Jenčová Sylvia (100%)
Názov:Finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2020
Rozsah:304 s.
ISBN:978-80-8165-394-0
Ohlas:[6] VAŠANIČOVÁ, Petra. Jenčová, S. (2020) Finančno-ekonomická analýza podnikateľských subjektov. 4. vyd. Prešov: Bookman, s.r.o. ISBN 978-80-8165-394-0. In Manažment finančnej správy a odhaľovanie daňových únikov. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 110-111. ISBN 978-80-8165-395-7.
Ohlas:[4] JUSKOVÁ, Mária, LUKÁČOVÁ, Marta. Špecifická registrácia k DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iných členských štátov. In Manažment finančnej správy a odhaľovanie daňových únikov. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 67-76. ISBN 978-80-8165-395-7.
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Marta, PETRUŠKA, Igor. Dôchodkové dane na Slovensku. In Manažment finančnej správy a odhaľovanie daňových únikov. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 84-90. ISBN 978-80-8165-395-7.