Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Dzurov Vargová Tünde (20%)
Autor:Gallo Peter (20%)
Autor:Švedová Milena (20%)
Autor:Litavcová Eva (20%)
Autor:Košíková Martina (20%)
Názov:Non-traditional forms of tourism in Slovakia as a concept of competitiveness [print, elektronický dokument]
Zdroj:GeoJournal of tourism and geosites [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 30, č. 2. - Oradea, (2020), s. 801-807
ISSN:2065-0817. - ISSN 2065-1198
URL:http://gtg.webhost.uoradea.ro/PDF/GTG-2spl-2020/gtg.302spl04-508.pdf
Ohlas:[4] MITRÍKOVÁ, Jana, MAČUGOVÁ, Katarína. Spokojnosť návštevníkov s vybranými službami Ľubovnianskeho múzea. In Modelovanie environmentálneho manažérstva & ekonomická aktivita turizmu v európskom priestore : nekonferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác v rámci projektu VEGA č 1/0470/18a medzinárodného výskumného projektu no. 4908-6-20/22. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 75-85. ISBN 978-80-555-2622-5. Dostupný na internete <http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Litavcova2>
Ohlas:[1] KUMALAWATI, Rosalina, SALAMIAH, YULIARTI, Astinana, MURLIAWAN, Karnanto Hendra. Potential mapping agricultural commodities to mitigation of food problem in the future. In GeoJournal of tourism and geosites. Oradea, 2021, Roč. 33, č. 4, 1480-1485.