Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Pirohová Ivana (35%)
Autor:Lukáč Marek (30%)
Autor:Lukáčová Silvia (30%)
Autor:Mušinka Alexander (5%)
Názov:Culturally responsive teaching of adult Roma in second chance education [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Hradec Králové, (2020), s. 225-230
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733