Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Lukáčová Silvia (30%)
Autor:Lukáč Marek (30%)
Autor:Pirohová Ivana (20%)
Autor:Lukáč Eduard (10%)
Autor:Temiaková Dominika (10%)
Názov:The current situation in 'second chance' education in Slovakia [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 1. - Hradec Králové, (2020), s. 165-171
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733