Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ABB
Autor:Csanády Alexander (100%)
Názov:Bibliografický prehľad lokalít výskytu denných motýľov (Lepidoptera: Papilionoidea) na území západných Karpát (Ondavská vrchovina, Slovensko) [print, elektronický dokument]
Zdroj:Biodiversity & Environment [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 1. - Prešov, (2020), s. 60-99 [3,4 AH]
ISSN:1338-080X. - ISSN 2585-9242
URL:http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/6