Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Oťaheľ Ján (35%)
Autor:Solár Vladimír (25%)
Autor:Matlovič René (15%)
Autor:Krokusová Juliana (15%)
Autor:Pazúrová Zuzana (5%)
Autor:Ivanová Monika (5%)
Názov:Prímestská krajina: analýza premien vplyvom suburbanizačných procesov v zázemí Prešova [print, elektronický dokument]
Zdroj:Geografický časopis [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 72, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 131-155
ISSN:0016-7193. - ISSN 2453-8787