Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADD
Autor:Slančová Daniela (100%)
Názov:Socioštylistická analýza románu Dominika Dána „Noc temných klamstiev“ – náčrt metódy [print]
Zdroj:World Literature Studies [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 2. - Bratislava, (2020), s. 85-96
ISSN:1337-9690. - ISSN 1337-9275