Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:205775
Kategória:AFD
Autor:Amir Adriana (100%)
Názov:Komentár k prekladu židovských reálií v ukrajinskom románe Felix Austria [print]
Zdroj:Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore [print] : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, ktorý sa konal dňa 21. 11. 2019 na Inštitúte ukrajinistiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Filozofická fakulta, 2020
Lokácia:s. 11-23
ISBN:978-80-555-2497-9