Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Mihalková Gabriela (100%)
Názov:Deixa ako prostriedok aktualizácie cyrilo-metodskej témy v úvode kázne Juraja Fándlyho [print]
Zdroj:Konštantínove listy [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 13, č. 1. - Nitra, (2020), s. 167-176
ISSN:1337-8740. - ISSN 2453-7675