Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ACB
Autor:Jenčová Sylvia (60%)
Autor:Vašaničová Petra (40%)
Názov:Finančné výpočty v praxi rozhodovacích jednotiek [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Bookman, 2020
Rozsah:131 s.
ISBN:978-80-8165-401-5
Ohlas:[4] LUKÁČOVÁ, Marta, ABU ZAID, Júlia. Majetkové dane na Slovensku. In Manažment finančnej správy a odhaľovanie daňových únikov. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 91-97. ISBN 978-80-8165-395-7.
Ohlas:[4] JUSKOVÁ, Mária, LUKÁČOVÁ, Marta. Špecifická registrácia k DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iných členských štátov. In Manažment finančnej správy a odhaľovanie daňových únikov. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 67-76. ISBN 978-80-8165-395-7.
Ohlas:[4] ABU ZAID, Júlia, ALI TAHA, Viktória, SIRKOVÁ, Michaela. Manažment finančnej správy SR. In Manažment finančnej správy a odhaľovanie daňových únikov. 1. vyd. Prešov, 2020, s. 6-15. ISBN 978-80-8165-395-7.