Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Popovič Jurij (100%)
Názov:Manželský súhlas a aktuálne výzvy [print]
Zdroj:Revue církevního práva [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 26, č. 3. - Praha, (2020), s. 109-126
ISSN:1211-1635. - ISSN 2336-5609