Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Ščigulinská Jana (100%)
Názov:Internal structures of abstracts and introductions in selected academic papers concerning literary and cultural subjects [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 11, č. 41-42. - Prešov, (2020), s. 124-133
ISSN:1338-1148
URL:https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo41-42.html