Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Popovič Jurij (100%)
Názov:Sviatosť pokánia a Eucharistie a „iregulárne“ manželské zväzky veriacich [print]
Zdroj:Theologos [print, elektronický dokument] : theological revue
Lokácia:Roč. 22, č. 1. - Prešov, (2020), s. 181-199
ISSN:1335-5570. - ISSN 2644-5700