Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Stanislavová Zuzana (100%)
Názov:Romipen v slovenskej literatúre pre deti a mládež [print] : reflexia majority a sebareflexia Rómov
Zdroj:Bibiana [print] : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 27, č. 1. - Bratislava, (2020), s. 44-51
ISSN:1335-7263