Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Dubravská Mariana (25%)
Autor:Marchevská Martina (25%)
Autor:Vašaničová Petra (25%)
Autor:Kotulič Rastislav (25%)
Názov:Corporate social responsibility and environmental management linkage: An empirical analysis of the Slovak Republic [elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 13. - Bazilej, (2020), s. 1-17
ISSN:2071-1050
URL:https://www.mdpi.com/2071-1050/12/13/5431/htm